SMDP Enterprise

SMDP Enterprise to jedyna wersja przeznaczona do pracy w obrębie wielu firm, w której każdy ze sterowników KDP100E/EG przy użyciu specjalnych rozszerzeń może obsługiwać wiele punktów dystrybucyjnych. Wersja przeznaczona głównie dla hurtowni paliw i firm z oddziałami niezależnymi. W wersji Enterprise sterowniki systemu wymieniają między sobą informacje i wymagają stałego połączenia z aplikacją PC ARCCAN SMDP ENTERPRISE.

System Enterprise pozwala na definiowanie dowolnej liczby firm, dla których indywidualnie definiuje się parametry dostępu, autoryzacji, wymagalności stanu licznika i wiele innych. Z pozycji operatora globalnego utworzone firmy do przypisuje się do wybranych zbiorników zdefiniowanych w systemie, z których dana firma jest uprawniona do tankowania (możliwość przypisania wielu firm do jednego zbiornika i wielu zbiorników do jednej firmy). Utworzonym firmom można przydzielić operatorów i nadać im konkretne uprawnienia. Operator firmowy po zalogowaniu, widzi w systemie wyłącznie przypisane zbiorniki, pobory płynów z tych zbiorników i wyłącznie wpisy swojej floty pojazdów.

Wersja DEMO SMDP ENTERPRISE dostępna pod adresem: https://demoenterprise.smdp.online

Sterowniki KDP100E/EG w wersji Enterprise mogą komunikować się z aplikacją PC na 4 sposoby:

 • kablowe połączenie CAN – przy użyciu modułu komunikacyjnego MIK200, podłączanego do dowolnego komputera w sieci lokalnej
 • kablowe połączenie LAN – przy użyciu modułu komunikacyjnego NETBOX, podłączanego bezpośrednio do sieci lokalnej
 • bezprzewodowe połączenie WLAN – przy użyciu modułu komunikacyjnego NETBOX podłączanego do Access pointa działającego jako Client sieci lokalnej
 • połączenie GPRS – tylko sterowniki w wersji KDP100EG/EGF (z wbudowanym modemem GPRS). Komunikacja odbywa się na zasadzie zestawienia internetowego sterowników stanowiskowych z serwerem.

smdp-enterprise

Funkcje systemu SMDP ENTERPEISE:

 • obsługa wielu firm, dla każdej można przypisać indywidualne ustawienia autoryzacji, metody autoryzacji, wymagalności stanów licznika, funkcji kontrolnych stanów licznika, innych parametrów,
 • autoryzacja w systemie przed tankowaniem (wybierane ogólnie dla każdej z firm):
  • podwójna – do zatankowania wymagane jest zalogowanie pojazdu oraz odbiorcy,
  • pojedyncza – do zatankowania wymagane jest wymagane zalogowanie pojazdu lub odbiorcy,
  • pojedyncza + nazwa – do zatankowania wymagane jest zalogowanie pojazdu lub odbiorcy, druga dana musi zostać wprowadzana na klawiaturze sterownika stanowiskowego,
 • możliwość indywidualnych ustawień autoryzacji dla poszczególnych pojazdów i odbiorców,
 • metody identyfikacji pojazdów, odbiorców, operatorów w systemie (dla każdej z grup sposób wybierany indywidualnie):
  • identyfikatorem elektronicznym (chip – COD110 lub karta zbliżeniowa – COD100),
  • kodem PIN,
  • identyfikatorem elektronicznym z dodatkowym potwierdzeniem kodem PIN,
 • możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu (w kilometrach lub motogodzinach, w zależności od pojazdu) podczas tankowania,
 • funkcja kontroli ciągłości stanu licznika – system nie pozwoli na wprowadzenie niższego stanu licznika niż przy poprzednim tankowaniu,
 • funkcja kontroli przyrostu stanu licznika – system nie pozwoli na wprowadzenie wartości stanu licznika o przyroście większym niż ustalono dla pojazdu,
 • możliwość indywidualnych ustawień wymagalności, kontroli ciągłości i kontroli przyrostu dla poszczególnych pojazdów,
 • możliwość wybrania odbiorców i pojazdów, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości tankowanego płynu,
 • możliwość ustawienia istotnych czasów podczas tankowania (czasu od autoryzacji do podniesienia pistoletu, czasu oczekiwania na 0.5l płynu, czasu między kolejnymi impulsami PULSERA)
 • możliwość przypisania wielu jednocześnie działających limitów na różne płyny spośród: jednorazowego, dziennego, tygodniowego, miesięcznego lub rocznego dla poszczególnych pojazdów, odbiorców i firm – w wersji Enterprise sterowniki KDP100 wymieniają między sobą informacje o wykorzystywaniu limitów,
 • limit pojemności baku paliwa – jednorazowe tankowanie dla pojazdu nie może być większe niż zadeklarowana w programie pojemność zbiornika pojazdu,
 • moduł kumulowanych przydziałów płynów dla firm (hurtownik może dostarczyć większą ilość płynu ale udostępnić do wydania tylko jej część, np. opłaconą część),
 • podczas dodawania operatorów przydzielane są predefiniowane lub indywidualne uprawnienia (wybór z listy funkcji systemu, w których operator może wykonywać zmiany, bądź mieć tylko wgląd) – podział operatorów na globalnych (widzą i zarządzają wszystkimi firmami zdefiniowanymi w systemie) i firmowych (mają wgląd tylko w swoją firmę),
 • możliwość przypisania operatorom konkretnych zbiorników w systemie (przydatna funkcja dla firm posiadających wiele oddziałów, gdzie w każdym dziale jest osoba odpowiedzialna za stan paliwa w zbiorniku),
 • prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku, funkcja ostrzegania o niskim poziomie w przypadku niskiego poziomu, oraz blokady pompy przy stanie krytycznym,
 • moduł tworzenia raportów według własnych potrzeb indywidualnie przez każdego z operatorów,
 • możliwość eksportu raportów i innych danych do arkusza kalkulacyjnego lub PDF,
 • możliwość grupowania pojazdów i odbiorców w programie (grupy mogą być dowolnie definiowane przez operatora,l indywidualnie dla każdej z firm),
 • możliwość włączenia preselekcji ilości płynu do wydania przed tankowaniem dla poszczególnych odbiorców i pojazdów,
 • kalibracja pomiarem lub zmianą współczynnika,
 • możliwość korekcji współczynnika kalibracji z pozycji komputera,
 • podgląd lokalizacji zbiorników na mapie,
 • szerokie możliwości filtrowania danych podczas tworzenia raportów,
 • możliwość dopisywania do systemu zewnętrznych tankowań,
 • analiza średniego zużycia płynu przez pojazdy na podstawie wprowadzanego stanu licznika przed tankowaniem (w jednostkach l/100km lub l/1rg.),
 • parametryzacja wybranych tankowań „Do pełna” do analiz zużycia + moduł automatycznego wykrywania tankowań dolewkowych,
 • funkcja tankowań awaryjnych (realizowanych jednorazowymi kodami),
 • funkcja tankowań ręcznych (realizowanych jednorazowymi kodami),
 • możliwość wyboru odbiorców i maszyn którzy przed tankowaniem muszą wprowadzić dodatkowy opis transakcji,
 • możliwość współpracy z systemem pomiaru rzeczywistej ilości płynu w zbiorniku i detekcji przestrzeni międzypłaszczowej – SKP,
 • możliwość kompensacji temperaturowej wydawanego ON do 15°C,
 • możliwość zdalnej aktualizacji sterowników KDP100 ENTERPRISE,
 • możliwość rozszerzenia ilości obsługiwanych przez sterownik punktów dystrybucyjnych za pomocą modułów rozszerzeń MDP220 i MDP250,
 • możliwość podłączenia modułu automatycznego przełączania zbiorników połączonych w baterię (prowadzenie gospodarki rozchodów i przychodów dla każdego zbiornika osobno) z możliwością pomiaru rzeczywistej ilości paliwa i detekcji międzypłaszczowej w każdym zbiorniku,
 • możliwość wykorzystania sterowników KDP100 ENTERPRISE jako sterowników załadunkowych – funkcja przydatna na stacjach przeładunkowych,
 • praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski, czeski).