SMDP Standard 4.0

SMDP STANDARD to druga w kolejności wersja Systemu Monitoringu Dozowania Płynów. Jest przeznaczona dla małych firm i gospodarstw rolnych, które potrzebują kontroli rozchodów płynów z maksymalnie 3 punktów dystrybucyjnych (zbiorników). Wersja ta jest specjalnie dedykowana dla klientów, którzy na dana chwilę wymagają systemu prostego ale przewidują możliwość jego rozbudowy w przyszłości.

STANDARD 4.0 to druga generacja systemu, dystrybuowana od kwietnia 2019 roku. System pozwala na obsługę 150 aktywnych odbiorców i pojazdów łącznie (dowolna konfiguracja, przykładowo 75 pojazdów i 75 odbiorców przy podwójnej autoryzacji lub 150 pojazdów przy pojedynczej autoryzacji) oraz przypisanie wyłącznie jednego sterownika stanowiskowego KDP100S/SG do jednego zbiornika. Oprogramowanie ARCCAN SMDP STANDARD 4.0 jest niezwykle intuicyjne, przyjazne użytkownikowi i posiada podstawowe funkcje do zarządzania dystrybucją płynów. Program w porównaniu do niższej wersji posiada moduł obliczania zużycia płynów przez pojazdy oraz moduł limitów wydawania. Wraz z rozwojem firmy, urządzenia i oprogramowanie można w dowolnym momencie migrować do wyższych wersji systemu, począwszy od wersji Optimum a kończąc na wersji Enterprise.

Wersja DEMO SMDP STANDARD 4.0 dostępna jest pod adresem: https://demostandard.smdp.online

Cały proces konfiguracji sterowników stanowiskowych KDP100S/SG jest niezwykle łatwy i przeprowadza się go z pozycji oprogramowania PC ARCCAN SMDP STANDARD 4.0. Dwukierunkowa komunikacja między programem a sterownikami może być realizowana drogą:

 • ręczną – przenoszenie danych identyfikatorami Dallas z wbudowaną pamięcią (COD200),
 • kablową CAN – przy użyciu modułu komunikacyjnego MIK200 podłączanego przez USB do dowolnego komputera będącego w sieci,
 • kablową LAN – przy użyciu modułu komunikacyjnego NETBOX podłączonego do gniazda sieciowego sieci LAN,
 • bezprzewodową Wi-Fi – przy użyciu modułu komunikacyjnego NETBOX i AccessPointa, połączonego z firmową siecią Wi-Fi,
 • bezprzewodową GPRS – komunikacja internetowa z wykorzystaniem sieci komórkowej GSM.

Funkcje systemu SMDP STANDARD 4.0:

 • autoryzacja w systemie przed tankowaniem (wybierane ogólnie dla całej firmy):
  • podwójna – do zatankowania wymagane jest zalogowanie pojazdu oraz odbiorcy,
  • pojedyncza – do zatankowania wymagane jest wymagane zalogowanie pojazdu lub odbiorcy,
  • pojedyncza + nazwa – do zatankowania wymagane jest zalogowanie pojazdu lub odbiorcy, druga dana musi zostać wprowadzana na klawiaturze sterownika stanowiskowego,
 • możliwość zaprogramowania 150 aktywnych identyfikatorów (dowolna konfiguracja, np. 75 pojazdów i 75 odbiorców przy podwójnej autoryzacji lub 150 pojazdów przy pojedynczej autoryzacji)
 • metody identyfikacji pojazdów, odbiorców, operatorów w systemie (dla każdej z grup sposób wybierany indywidualnie):
  • identyfikatorem elektronicznym (chip – COD110 lub karta zbliżeniowa – COD100),
  • kodem PIN,
  • identyfikatorem elektronicznym z dodatkowym potwierdzeniem kodem PIN,
 • możliwość obsługi w jednym programie do 3 sterowników stanowiskowych KDP100S/SG, przypisanych do różnych zbiorników,
 • możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu pojazdu podczas autoryzacji,
 • możliwość wybrania odbiorców, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości wydanego płynu,
 • możliwość ustawienia istotnych czasów procedury tankowania (czasu od autoryzacji do podniesienia pistoletu, czasu oczekiwania na 0.5l płynu, czasu między kolejnymi impulsami PULSERA),
 • możliwe poziomy uprawnień operatorów w programie i w sterowniku stanowiskowym: serwis, administrator, operator, raport, dostawca,
 • prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku, funkcja ostrzegania o kończącym się płynie w przypadku niskiego poziomu, oraz blokady pompy przy stanie krytycznym,
 • moduł tworzenia raportów według własnych potrzeb indywidualnie przez każdego z operatorów,
 • moduł analityczno-graficzny do tworzenia raportów rozszerzonych o obliczenia dystansu i średniego zużycia płynu na 100km,
 • obliczenia średniego zużycia płynu na 100km przez pojazdy z sygnalizacja przekraczania norm,
 • możliwość przypisania wybranym odbiorcom i pojazdom limitów wydania płynów (do wyboru limit dzienny, tygodniowy, miesięczny – limity nie są obsługiwane przy komunikacji ręcznej identyfikatorami Dallas z wbudowaną pamięcią COD200),
 • wymiana danych między sterownikami KDP100S/SG o wykorzystywaniu limitów przez odbiorców i pojazdy,
 • możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego lub PDF,
 • możliwość grupowania pojazdów i odbiorców w programie,
 • możliwość włączenia preselekcji ilości płynu do wydania przed tankowaniem,
 • kalibracja pomiarem lub zmianą współczynnika,
 • funkcja tankowań awaryjnych (realizowanych jednorazowymi kodami),
 • funkcja tankowań ręcznych (realizowanych jednorazowymi kodami),
 • możliwość zdalnej aktualizacji sterowników KDP100S/SG w przypadku komunikacji online lub aktualizacji przez kartę w przypadku komunikacji ręcznej,
 • możliwość migracji sterowników stanowiskowych i oprogramowania do wyższych wersji (Optimum, Professional, Enterprise),
 • praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski, czeski).

Sterowniki stanowiskowe KDP100S/SG można migrować do wyższych wersji systemu i będą posiadały pełną funkcjonalność tych wersji. W dowolnym momencie można dołożyć moduły pomiaru rzeczywistej ilości płynu w zbiorniku i detekcji międzypłaszczowej oraz modem GSM.

Sterowniki stanowiskowe i urządzenia peryferyjne poprzedniej generacji systemu (SMDP STANDARD 3.0) pozostają dalej w ofercie Grupy ARCCAN SMDP z myślą o klientach chcących rozbudować obecnie pracujące systemy. W części przypadków istnieje możliwość migracji systemu z wersji 3.0 do 4.0.

Drugą grupą klientów, której sterowniki stanowiskowe KDP100S/SG systemu STANDARD 3.0 będą dalej oferowane są klienci oczekujący systemu zarządzanego wyłącznie z pozycji menu urządzenia (bez programu PC). Wówczas zarówno cały proces konfiguracyjny, jak i przeglądanie historii zdarzeń odbywa się z pozycji sterownika stanowiskowego.

Tabela porównawcza dla systemów w wersjach 3.0 i 4.0 dostępna jest tutaj.