Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe sprzedanych dystrybutorów, zbiorników lub warsztatowych instalacji przesyłowych płynów nie są obligatoryjne. Jednakże zaleca się przeprowadzać je raz w roku w celu prewencyjnym.

Regularne przeglądy zapewniają:

  • większą bezawaryjność urządzeń,
  • bezpieczeństwo użytkowników,
  • większą żywotność urządzeń,
  • wczesne wykrycie i usunięcie wycieków,
  • utrzymanie odpowiedniej wydajności,
  • poprawność liczenia wydawanego płynu.

Przeprowadzenie badania potwierdzane jest wystawieniem protokołu serwisowego.